Projecte D. Elaborar una alternativa al Consens de Washington. Propostes interculturals a la globalització neoliberal (en PDF)

Davant la crisi estructural mundial que vivim, volem afavorir un procés intercultural de
construcció d’alternatives viables de transformació de la globalització neoliberal (Consens de
Washington) que facilitin la creació d’altres móns possibles i desitjables, oferint pistes al procés
del Fòrum Social Mundial per concretar accions mundials efectives transformadores.
Els procediments de diàleg presencial, d’un o de pocs dies (trobades, congressos, conferencies,
fòrums.. ), són insuficients per fer front a la magnitud dels reptes. Les urgències i la
complexitat ens dificulten el poder afrontar amb els mitjans adequats el replantejament dels
models que provoquen les crisis i que influencien les polítiques públiques i les expectatives dels
ciutadans.
Cal experimentar un procediment de diàleg i deliberació permanent i a distància que permeti
implicar a molts diferents actors clau -amb agendes molt plenes per dedicar-s’hi full time -, en
el plantejament de la natura de la crisi, de les causes, de les propostes de canvi i de les
accions a emprendre per facilitar els canvis.
Per gestionar el projecte cal un equip de bons professionals amb bons coneixements i
experiència en el tema, però amb motivació, capacitat i disponibilitat per dinamitzar el procés
de participació deliberativa, a distància i amb viatges, de forma intensiva durant uns mesos, a
l’alçada de la crisi que vivim.
Elements del pla a seguir:
A. Fase preparatòria
 Elaborar projecte – amb converses amb actors clau – sobre interès del projecte, sobre la
seva implicació, sobre experts a convidar, sobre personal a aportar a l’equip, sobre
finançament del projecte… [Juliol – Desembre 08]
 Constituir equip organitzador: Nova + alguna organització que comparteix l’enfocament
i que considerem que aporta valor i que pot produir-se sinergia positiva real [Desembre
08]
 Constituir comitè de suport de persones i d’organitzacions en funció del seu
enfocament, compromís, coneixement i experiència en el tema, a partir de converses
mantingudes (Federico Mayor, Susan George… firmants declaració de Porto Alegre,
UBUNTU, Bridge Initiative, Aliança 21, ODG, Federacions ONGs.., participants Fòrum
BCN04, IEMED, Agenda Llatinoamericana, Red Internacional Escritores por la Tierra,
Foro Político Mundial, PeaceBoat..) [Gener 09]
 Pla de finançament que garanteixi autonomia [Setembre – Desembre 08]
 Pre-selecció de l’equip (acord amb ong, universitats, centres d’estudi, institucions..)
[Novembre 08 – Març 09]
 Període de prova, formació i consolidació de l’equip: definició del projecte i rols,
aprenentatge de comunicació interna, gestió de conflictes… [Juny 2009]
B. Fase elaboració participativa
• Selecció dels 200 (?) participants principals de procedències diferents (autors llibres i
articles; líders d’opinió; líders d’organitzacions, de campanyes i d’institucions,
investigadors, activistes…). [primera llista a partir de suggeriments en ronda
preparatòria: setembre – desembre 08] [llista definitiva invitacions : juny – setembre
2009]
• Invitació: rellevància de la seva implicació en el projecte i condicions de participació
[setembre 2009]
• Invitació a orgs, moviments i ciutadania d’arreu del món a participar en procés
complementari en fòrum obert. [novembre 2009] (Sinergia amb organitzacions dels
Fòrums Socials 2001-2009, Medlink, Launf,… i altres plataformes també d’internet:
wiser earth, avaaz…)
• Preparar procés de consulta deliberativa i de construcció de consensos (tant per experts
invitats com obert)
1. Per aquells que acceptin la invitació
[desembre 2009 – març 2010]
Qüestionaris: natura i causes de la crisis global
Deliberacions: consensuar natura i causes de la crisi
2. Per aquells que vegin la crisi com estructural, de sistema..
[abril 2010 – juliol 2010]
Qüestionaris: valors, institucions, regles de joc alternatives
Deliberacions: consensuar valors, institucions, regles de joc..
3. En funció dels canvis proposats [agost-novembre 2010]
Qüestionaris: accions clau que facilitarien els canvis
Deliberació: sobre com canviar la correlació de forces
C. Fase comunicativa
 En paral·lel a la fase B, entrevistes a alguns dels participants per fer sèrie TV, clips
internet i llibre: “Veus per fer possible un altre món” (p. ex, Estevez y Taibo: segona
part de “Voces contra la globalización”)
 Aprovació solemne del Consens (amb graus d’acord o desacord) amb alguns dels
participants invitats i ciutadans. [gener 2011]
 Llançament de la sèrie tv – amb video clips – i del llibre. (també per via internet)
[gener-març 2011]
 Presentació dels resultats al FSM 2011 per afavorir accions comunes globals [gener
2011]