Serveis

Assessorament, divulgació i formació sobre:
  • Estratègia noviolenta de transformació de conflictes
  • Participació deliberativa, presencial i telemàtica
  • Dinamització de grups, assemblees, trobades...
  • Sistemes monetaris i financers ètics i transparents
  • Models socioeconòmics alternatius als capitalismes d’estat i de mercat
  • Sistemes civils de protecció, seguretat i defensa
  • Moviments socials i ciutadania activa com a contrapès
  • Democràcia equilibrada: directa, participativa i representativa
  • Sistemes per evitar estructuralment la corrupció
  • Equilibrar: orientar una innovació social transformadora
marti@equilibra.cat
Vols algun servei? Planteja què necessites Escriu-me i en parlem Vols algun servei?