Equilibra l’economia

Cerquem com evitar les crisis; l’equivalència entre diner i riquesa real; la proporció entre renda mínima i renda màxima…

No hi pot haver cap equilibri social, polític, ni econòmic... mentre el tipus de moneda afavoreixi la corrupció i mentre el sistema de creació de diner afavoreixi les crisis i l'especulació.. Ja s'alcen projectes que plantegen un canvi estructural...

Per repensar l'economia ens cal qüestionar el poder del diner, avançar en una sobirania monetària i financera que ens permeti generar una economia solidària i del bé comú; entendre que la prosperitat no implica creixement i que hem de dir adéu al capitalisme de mercat o d'estat.

Qui crea les crisis? podem reactivar l'economia amb un pla de xoc que eviti una nova especulació i una nova destructora bombolla immobiliària?