Equilibra la terra

Cerquem la proporció entre la densitat de població i l’ús sostenible dels recursos, entre viure bé avui i les generacions que vindran, entre el nostre niu i el planeta sencer...

Cal un nou consens mundial, fet per les persones i els pobles, que substitueixi l'actual consens entre els especuladors i els poderosos, que estan convertint el món en una gran explotació de la terra i d'esclaus, al seu exclusiu servei i benefici.

El país que volem, la Catalunya desitjable, és un país que te en compte les generacions passades i les generacions a venir, un petit país inserit en un petit planeta d'un immens univers.

Com espècie malvivim en el present i ens acostem al no futur mentre no cultivem la consciència de pertànyer a una sola comunitat humana, amb moltes colles diferents, però solidàries; de pertànyer a una sola terra, amb moltes terres i racons entranyables...