Equilibra la Política

Cerquem una democràcia equilibrada, proporcionada entre democràcia directa, participativa i representativa; cerquem com evitar la concentració de poders, com evitar estructuralment la corrupció…

Volem afavorir una  innovació socialment transformadora, és a dir, equilibradora; afavorir les lluites noviolentes d'alliberament en zones de conflicte armat; afavorir un parlament permanent de la ciutadania, com a contrapès al parlament dels partits; afavorir una convenció constitucional d'iniciativa ciutadana; afavorir la deliberació, la força de la raó per sobre la força dels vots...

Volem alliberar-nos de la violència i de la passivitat; aprendre a generar el màxim consens possible a partir del diàleg i la deliberació...

Ningú no ho farà per nosaltres, amb la força de la innocència, avancem en el camí de la pau, amb la desobediència civil, contra la dictadura financera...